Recycling - en bæredygtig løsning

VML vægter recycling og hensyn til miljøet som en vigtig del af vores arbejde. Vi foretager grønne omstillinger med henblik på at tage vare på miljøet og klimaet.

Gennem vores recycling genanvender vi materialer og byggeaffald fra nedrivningsopgaver. Når vi genbruger materialer holder vi kyst og jord fri for nedrivningsaffald og sparer miljøet ved at genanvende vigtige ressourcer.

1 step: nedbrydning

VML går ind for en grønnere omstilling, og gør hvad vi kan for at tænke på miljøet. Vi nedbryder vores kunders bygninger professionelt og effektivt. 

 

Med en stor erfaring og en professionel håndtering kombineret med vores maskiner af højeste kvalitet, løser vi enhver opgave med nedrivning af alle størrelser samt alle slags bygninger. 

Hvis ikke du benytter en professionel, kan det have konsekvenser for dig og for miljøet. Ofte vil du støde på miljøfarlige materialer ved en nedbrydning, og det er ikke altid enkelt at skelne mellem, hvad der er farligt, og hvad der ikke er. Når vi nedbryder en bygning foretager vi en kildesortering af alle materialer, og sikre at farlige stoffer som bly, asbest og PCB bliver håndteret og afleveret til godkendte modtagere. 

For at sikre en korrekt håndtering, hvor regler overholdes, kan du derfor benytte dig af vores erfaring på dette område. Vi nedbryder bygninger for virksomheder, kommuner og for private. 

2 step: Betonknuser anlæg

VML tilbyder at komme ud med egne maskiner og genbruge det overskydende beton fra nedbrydningen. Vi er i besiddelse af et professionelt betonknuseranlæg, som kan knuse betonen i ønskede stykker. Disse betonrester knuses til en størrelse, som kan genanvendes som alternativ til stabilgrus. 

Helt konkret kommer vi ud med vores betonknuser anlæg, og knuser betonet, der hvor der er behov for det. Vi benytter også egen nedbrydningshammer, smasher osv. når opgaven kræver det. 

På den måde kan man genanvende betonen fra den bygning, som er blevet revet ned, i stedet for at lade det gå til spilde. Det er en rigtig god og bæredygtig løsning, hvor man har mulighed for at genbruge det knuste beton.

3 step: genanvendeligt materiale

Når vi foretager en kildesortering, sorterer vi også alle genanvendelige materialer; glas, træ, beton, kabler af plast og aluminium. Alle materialerne kan sælges videre til genanvendelse, og dermed sparer man både økonomi og miljø for transport til deponi.

Når betonen fra nedrivningen genanvendes, ender man ud med et materiale, som er yderst anvendeligt og som egner sig godt som grus til vej, pladser og meget mere. Materialet er et godt alternativ til traditionelt stabilgrus, og en langt mere bæredygtig løsning. 

Har du eventuelle spørgsmål til vores recycling eller spørgsmål vedrørende noget andet om dit projekt, så er vi altid tilgængelige for en uforpligtende rådgivning. Vi ønsker at møde vores kunder i øjenhøjde med henblik på deres ønsker. Tag kontakt til os allerede i dag, hvis du overvejer nedrivning og recycling.

miljøscreening og nedrivning

Som bygherre tilbyder vi miljøscreening, når vi foretager nedrivninger af huse, tankstationer, bygninger mm.  Vi har mange års erfaring i alle former for nedrivninger. Uanset grundlaget for en nedrivning, er vi hos VML opmærksomme på forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer som asbest og PCB. Der laves skriftlig rapport på bygningen, og vi sørger for korrekt transport og bortkørsel af arbejdet. 

Følg vores arbejde

Du er velkommen til at besøge vores side på Facebook for at følge vores arbejde. Vi opdaterer løbende med igangværende og afsluttede projekter.